Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Verkeersovertredingen begaan met bedrijfsvoertuigen

Als een wagen bij een snelheidsovertreding wordt geflitst, krijgt de titularis van de nummerplaat een afschrift van het P.V. toegezonden. Deze laatste wordt immers vermoed de overtreding te hebben begaan, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Maar voor een firmawagen ligt dat moeilijk. Een bedrijf kan geen wagen besturen. En wie zat op die bewuste dag achter het stuur? Dat wordt -bewust of onbewust- niet altijd genoteerd of bijgehouden...

De wetgever heeft dan ook ingegrepen om een einde te maken aan deze kat- en muisspelletjes. Bij een overtreding met een voertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon (N.V., B.V.B.A., enz.) zijn de bestuurders of zaakvoerders ertoe gehouden de identiteit van de chauffeur op het ogenblik van de feiten mee te delen (art. 67 ter Wegverkeerswet). Wie deze verplichting niet nakomt wordt gestraft met vijftien dagen tot zes maanden gevangenisstraf en een geldboete van 40.000 fr. tot 400.000 fr., of één van deze straffen. De straf wordt bovendien verdubbeld in geval van herhaling binnen drie jaar.

Indien de baas van de firma zich dus niet meer herinnert wie er die bewuste dag met de wagen reed, loopt hij het risico veroordeeld te worden tot voormelde straffen. Hij kan evenwel niet veroordeeld worden voor de verkeersovertreding zelf, aangezien niet bewezen is dat hij die overtreding begaan heeft.

Art. 67 ter van de Wegverkeerswet legt uitdrukkelijk de verplichting op om de bedrijfsvoering van de rechtspersoon derwijze te organiseren dat de identiteit van de bestuurders van firmawagens steeds kan achterhaald worden. Misschien is er dus in uw bedrijf nog werk aan de winkel?

Tip: Indien U toch gedagvaard zou worden voor de Politie-rechtbank wegens een verkeersovertreding, kan U altijd GRATIS beroep doen op een advocaat van uw keuze. U hoeft niet zelf naar de Politierechtbank te gaan, uw advocaat zal U vertegenwoordigen en met kennis van zaken verdedigen. Het ereloon van de advocaat wordt volledig betaald door uw rechtsbijstandverzekeraar, dus U heeft hier geen kosten aan! Maak gebruik van uw verzekering, U betaalt er premie voor!

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans