Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Is een bestek ondertekend 'voor akkoord' bindend?

Ten gevolge van schade veroorzaakt door hagel neemt mevrouw Janssens contact op met bedrijf X dat een bestek opstelt voor een bedrag van 63.224 fr. + BTW. Zij schrijft op het bestek "akkoord voor herstellingen" en ondertekent. Later contacteert haar man een ander bedrijf Y dat akkoord ging om de herstellingen uit te voeren voor 23.638 fr., BTW inbegrepen!

Dit bedrijf Y werd groen licht gegeven de herstellingen uit te voeren. Enkele maanden later ontvangt het echtpaar een brief van een advocaat handelend voor rekening van de firma X. Deze eist 14.467 fr. schadevergoeding omdat de firma X de werken niet heeft kunnen uitvoeren ondanks het akkoord dat haar werd gegeven. Kan het echtpaar nog ontsnappen aan deze vordering?

De melding "akkoord voor werken" op een bestek verbindt in principe de persoon die het geschreven en ondertekend heeft. De overeenkomst dient geŽerbiedigd te worden door de contracterende partijen, op straffe van schadevergoeding. In principe is mevrouw Janssens dus schadevergoeding verschuldigd, maar...

Art. 1 ß2 van de besluit-wet van 22.1.1945 op de economische reglementering en de prijzen stelt dat het verboden is prijzen te hanteren die hoger liggen dan de normale prijzen. De hoven en rechtbanken oordelen soeverein over het abnormaal karakter van de prijzen...

Over de toepassing van deze wet op de aannemingsovereenkomsten bestaat geen enkele twijfel, heeft het Hof van Beroep van Antwerpen verklaard in een arrest van 31/05/1985.

In voorliggend geval zou gemakkelijk kunnen aangetoond worden dat de prijs die firma X wou aanrekenen niet in verhouding was met de gewoonlijk door aannemers gevraagde prijs. Immers, firma Y herstelde de schade voor minder dan de helft van de prijs die firma X had voorgesteld. Haar bestek moet als nietig beschouwd worden. De nietigheid van het bestek brengt automatisch de verwerping van de vordering tot schadevergoeding mee...

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans