Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Wie betaalt graag verkeersboetes?

Diegene die een verkeersovertreding begaat, en betrapt wordt door politie of rijkswacht, krijgt een boete opgelegd of juister, een minnelijke schikking.

Naargelang de aard van de begane verkeersovertreding, is men al vlug enkele duizenden franken armer. Er bestaat in de meeste gevallen nochtans een eenvoudige manier om die boete te ontlopen:

Wanneer U de minnelijke schikking ontvangt, betaalt U niet. U bent immers niet verplicht in te gaan op de minnelijke schikking die U wordt voorgesteld. Indien U niet betaalt, zal de zaak opgeroepen worden voor de politierechtbank.
De politierechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor alle verkeersovertredingen en misdrijven. Het zijn gespecialiseerde rechtbanken die zich uitsluitend bezig houden met verkeersovertredingen. U krijgt automatisch bericht wanneer uw zaak behandeld zal worden door de politierechtbank. U wordt opgeroepen om ter zitting aanwezig te zijn. Dit is echter niet noodzakelijk: U kan zich immers laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Wat gaat dit kosten?

Niets! Op voorwaarde dat U een goede autoverzekering heeft afgesloten, inclusief de waarborg rechtsbijstand, zal de verzekeringsmaatschappij het ereloon van uw advocaat ten laste nemen. In de meest courante autopolissen is de waarborg rechtsbijstand inbegrepen. U heeft bovendien vrije keuze van advokaat. De meesten onder ons hebben de waarborg rechtsbijstand onderschreven.

Wat kan die advocaat daar gaan vertellen?

Ten eerste zal de advocaat nagaan of alle proceduremaatregelen door de overheid werden nageleefd en of dat de overtreding inmiddels niet verjaard is. Voor verkeersovertredingen geldt immers de korte verjaringstermijn van één jaar.

In sommige gevallen zal de advokaat de vrijspraak pleiten en bekomen.

Meestal kan de verkeersovertreding op zich echter niet worden betwist. U werd bijvoorbeeld 'geflitst' omdat U te snel reed. Geen speld tussen te krijgen. Geen nood: uw advocaat weet ook hier raad. De advocaat zal de overtreding op zich niet betwisten, maar zal de rechtbank wijzen op uw (hopelijk) blanco strafregister. Indien U een blanco strafregister heeft, kan de advocaat voor U een straf met uitstel bekomen: de rechtbank veroordeelt U dan bijvoorbeeld tot een boete van 10.000 fr., doch met uitstel van één jaar. Dit betekent dat wanneer U in de opgelegde proefperiode van 1 jaar geen correctionele veroordeling oploopt van 2 maanden of meer, de boete vervalt. In de praktijk zal U de boete dus niet moeten betalen. De kans immers dat U in de opgelegde proefperiode een correctionele gevangenisstraf oploopt is voor de meesten onder ons wel zeer klein. Uitstel betekent in verkeerszaken dus wel degelijk afstel! Deze techniek van het uitspreken van een veroordeling met uitstel wordt door de politierechtbank zeer courant toegepast. Het uitstel is een gunstmaatregel die de advocaat voor U kan bekomen, op voorwaarde dat U een blanco strafregister heeft.

Voor wie zijn verkeersboete niet graag betaalt, bestaat er dus wel degelijk een alternatief.

Herinner U dat U ook uw advocaat niet moet betalen, want die zijn ereloon komt ten laste van de autoverzekering (waarborg rechtsbijstand).

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans