Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Wie is eigenaar van uw aandelen?

I. Verwerving tijdens het huwelijk

  • Wettelijk stelsel

    Indien U aandelen verwerft tijdens het huwelijk, en U bent gehuwd onder het wettelijk stelsel, wordt vermoed dat deze aandelen gemeenschappelijk zijn. Wie deze aandelen met eigen middelen verwerft, zal moeten bewijzen dat deze middelen voortkomen uit bv. de opbrengst van de vervreemding van eigen goederen. Het is zeker aan te raden de oorsprong van het geld in de verkrijgingsakte weer te geven om het bewijs van het eigen of gemeenschappelijk karakter ervan te vergemakkelijken.


  • Scheiding van goederen

    Onder het stelsel van scheiding van goederen zijn aandelen in principe altijd eigen goederen. Als de echtgenoten aandelen in onverdeeldheid wensen te verwerven, zal het raadzaam zijn dit in de verkrijgingsakte te specifiŰren.

Wie mag stemmen?

Weet wel dat bij aandelen op naam de echtgenoot op wiens naam de effecten in het vennotenregister ingeschreven staan, uitsluitend de lidmaatschapsrechten mag uitoefenen. De echtgenoot op wiens naam de aandelen staan zal ermee kunnen stemmen, bv. om reserves aan te leggen of om dividenden uit te keren. EÚn en ander kan uiteraard zijn gevolgen hebben voor het gezinsbudget. U kunt zich de situatie inbeelden van een spaak lopend huwelijk waarbij de ene echtgenoot vennoot is in een BVBA en via zijn stemrecht de andere echtgenoot zou proberen te benadelen, rekening houdend met de nakende echtscheiding...

Schenking

Wie aandelen verwerft ingevolge een schenking, zal hierdoor eigen goederen genereren. Dit geldt zowel voor echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel als onder dat van scheiding van goederen. Uitzondering geldt voor de schenking aan de onder het wettelijk stelsel gehuwde echtgenoten samen, met de bepaling dat de geschonken goederen in het gemeenschappelijk vermogen moeten vallen.

Besluit

Wie eigenaar is van de aandelen van uw vennootschap, hangt in ruime mate af van uw huwelijksstelsel. Informeer U terdege voor U huwt en/of voor U aandelen verwerft.

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans