Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Het versturen van privé-emails op het werk. Een reden voor ‘ontslag om dringende reden’?

In een belangrijk vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel, waarbij het misbruik van de e-mailfunctie door een werknemer centraal staat, stelt de rechtbank dat de gegevens, uit het computersysteem afgeleid (telecommunicatiegegevens), als bewijs mogen worden aangewend voor het foutief gedrag van de werknemer.

Hij werkte in een kantoor als informaticus. Hij was er verantwoordelijk voor de invoering van een nieuw computersysteem. Zij is bediende op hetzelfde kantoor. In plaats van te werken aan het nieuwe computersysteem wordt de informtaticus hopeloos verliefd. De ontluikende liefde gaat via het intern e-mailsysteem. Dagen van 120 e-mails zijn niet zeldzaam, en dit in overtreding met de door de informaticus zelf opgestelde bedrijfscirculaire dat het systeem niet mag worden gebruikt voor privé-aangelegenheden. Overbodig te vermelden dat de computerimplementatie waarvoor hij in dienst was genomen, behoorlijke vertraging opliep.

De hoge e-mail productiviteit noopt de werkgever tot het geven van ontslag wegens dringende reden. Betrokkene had de laatste 6 weken niets anders gedaan dan e-mailen en het overeengekomen werk werd niet uitgevoerd.

De werknemer nam het ontslag om dringende reden niet en stapte naar de rechtbank. De rechtbank vindt het gedurende 6 weken hoofdzakelijk privé e-mails versturen en daardoor het opgelegde werk niet uitvoeren geen voldoende zwaarwichtige reden voor een onmiddellijk ontslag. De rechtbank houdt er vooral rekening mee dat de werkgever geen enkele controle uitvoerde op het gedrag van de informaticus. Anderzijds is de rechtbank wel van oordeel dat het versturen van honderden privé e-mails herhaalde lichte fouten uitmaken, zodat de schade die hieruit ontstaat vergoed moet worden: in casu 20.000 fr. voor het foutief niet-tijdig implementeren van het computersysteem (Arbrb. Brussel, 2 mei 2000, De Juristenkrant, nr. 20 van 19 december 2000).

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans