Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Eigen telefoongesprekken opnemen mag van Cassatie

Iemand die mondeling bedreigd wordt, per telefoon, wordt meestal geconfronteerd met het probleem van het bewijs ervan. Van telefonische bedreigen blijft geen spoor hangen, en getuigen kunnen ook al niets horen. In een zaak waarbij een aantal personen bedreigd werden, namen de slachtoffers de telefoongesprekken op en trokken ermee naar de politie om klacht in te dienen. Het openbaar ministerie zag geen graten in het bewijsmateriaal en ging tot vervolging over. De verdediging van de dader kon deze werkwijze echter niet pruimen en riep art. 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in (E.V.R.M.). Telefoonverkeer valt volgens dit artikel onder het privé-leven en volgens de verdediging kon het opnemen van een telefoongesprek dus enkel geldig gebeuren voor zover de andere deelnemer daar zijn toestemming toe heeft gegeven. Zonder toestemming is er geen geldige opname en dus geen geldig bewijs volgens de verdediging van de dader.

In casu had de dader uiteraard geen toestemming gegeven voor enige opname. De opnames waren dan ook verkregen mits schending van art. 8 E.V.R.M. en moesten bijgevolg als ontoelaatbaar bewijsmateriaal uit de debatten worden geweerd, stelde de verdediging van de beklaagde. Nadat deze redenering door de lagere rechtbanken werd afgewezen, kreeg de beklaagde ook lik op stuk van het Hof van Cassatie. Eigen telefoongesprekken opnemen mag van het Hof van Cassatie. Men kan zich dus geen straffeloosheid garanderen door enkel mondeling bedreigingen te uiten, in de hoop dat er geen getuigen van zijn. Dit arrest van 9 januari 2005heeft grote gevolgen voor vele takken van het recht. Zo kan deze regel nu bijvoorbeeld ook gebruikt worden inzake telefonische schuldbekentenissen in het burgerlijk recht, afspraken in handelsrecht en grove beledigingen in het kader van een echtscheidingsprodedure. Wie aan de telefoon zijn mond voorbijpraat, kan dus de rekening gepresenteerd krijgen!

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans