Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Nadat hij in 1986 zijn diploma van licentiaat in de rechten behaalde aan de K.U.Leuven met als voorkeurmateries vennootschapsrecht en fiscaliteit, studeerde advocaat Bergmans in 1988 af als speciaal licenciaat accountancy aan de Rijksuniversiteit Gent waarbij hij zijn juridische kennis vervolledigde met bedrijfseconomische vaardigheden, waaronder boekhouden, balansanalyse, kostencalculatie, statistiek e.a.

Van 1988 tot 1993 leidde hij mee een accountancykantoor dat de boekhouding en alle fiscale verplichtingen verzorgde van meer dan 100 k.m.o.'s. Sinds 1993 is Jan Bergmans als advocaat actief bij de balie van Antwerpen. Gezien de onschatbare praktijkervaring terzake, richt het advocatenkantoor zich uiteraard naar de k.m.o. Op relatief korte tijd werd een belangrijk zakencliŽnteel aangetrokken dat een gespecialiseerde en correcte service op prijs stelt.

In 1999 behaalde advocaat Bergmans met onderscheiding de graad van Master in business law (gegradueerde ondernemingsrecht) aan de Universiteit van Antwerpen.

In 2004 werd advocaat Bergmans opgenomen op de lijst van de curatoren bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

In de loop van de jaren heeft advocaat Bergmans zich bovendien toegelegd op verkeersrecht, zodat hij thans ook verzekeringsmaatschappijen en -makelaars adviseert m.b.t. verkeersongevallen en ter zake ook in rechte optreedt ter verdediging van de belangen van verzekerde of maatschappij.


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans