Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Nieuwe wet moet bedrog met kilometerstand uit de wereld helpen

In het Staatsblad van 5 mei 2000 verscheen een nieuwe wet tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen. De wet heeft tot doel een einde te stellen aan een wijdverspreide praktijk om tweedehandse wagens te ‘verfraaien’ door het verlagen van de kilometerstand.

Aan de verkopers van tweedehandse wagens worden bijzondere verplichtingen opgelegd. Zo zal iedere beroepsverkoper van occasiewagens voortaan verplicht zijn de kilometerstand van de auto op de factuur te vermelden. Eigenaardig genoeg voorziet de wet niet in dezelfde verplichting voor particuliere verkopers. Daarnaast vereist de wet dat er een onderhoudsboekje in de auto aanwezig is. Dit onderhoudsboekje moet in het voertuig blijven en door de eigenaar van het voertuig bij elke verkoop aan de koper worden doorgegeven. De garagehouder moet bij elk onderhoud het onderhoudsboekje invullen en de kilometerstand van het voertuig vermelden. Bij vervanging van de kilometerteller moet de oude kilometerstand getransponeerd worden op de nieuwe teller. Nieuw is ook dat voorzien wordt dat er een centrale databank wordt opgericht waarin de kilometerstand van de personenwagens op opeenvolgende tijdstippen wordt geregistreerd. Elke aspirant koper zal deze gegevens kunnen opvragen en zo op de hoogte blijven van de historiek van het voertuig.

Bij vaststelling van bedrog kan de koper de ontbinding van de verkoopovereenkomst eisen. De koper moet dan wel kunnen aantonen dat op het moment van de aankoop reeds geknoeid was met de kilometerteller.

Tot slot bepaalt de wet dat niet-naleving van voormelde verplichtingen kan worden beteugeld met gevangenisstraf tot één jaar en met een geldboete tot 600.000 fr. Indien de overtredingen aan nalatigheid te wijten zijn (en niet aan bedrieglijk opzet), worden ze gestraft met een geldboete tot 5.000 fr.

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans