Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Is de getuigenis van een passagier waardeloos?

Velen denken dat bij een verkeersongeval het overbodig is de naam van de passagier als getuige te vermelden op het aanrijdingsformulier. Dit is niet helemaal juist. Eerst en vooral moet U voor ogen houden dat door het niet vermelden van de naam van de passagier als getuige U als bestuurder elke kans verliest om later een beroep te doen op deze getuigenis. De rechtspraak is hierover praktisch unaniem. Met laattijdige getuigenissen wordt geen rekening gehouden. Maar indien de naam van de inzittende wl vermeld wordt op de ongevalsaangifte, kennen onze hoven en rechtbanken dan enige bewijswaarde toe aan dergelijke getuigenissen? Hier is de rechtspraak nog verdeeld. De rechtspraak stelt over het algemeen dat de medepassagier niet "onafhankelijk" is, hetgeen vanzelf spreekt, vermits hij meestal belang heeft bij de uitkomst van het proces. Er is echter ook rechtspraak die stelt dat niet als algemene regel gesteld mag worden dat de verklaringen van inzittenden steeds zouden moeten terzijde geschoven worden omdat zij systematisch de versie van de bestuurder zouden onderschrijven. Gaat het niet om een familielid van de bestuurder of om een aangestelde, dan is al beslist geworden dat de getuigenis van de inzittende niet automatisch kan verworpen worden. Sommige hoven en rechtbanken stellen dat wanneer de verklaring van een passagier door geen enkel materieel element wordt tegengesproken, zij in aanmerking dient genomen te worden. Alhoewel onze hoven en rechtbanken op verschillende wijzen de waarde van een getuigenis van een passagier beoordelen, is het duidelijk dat deze getuigenis wel degelijk in aanmerking kan genomen worden om de versie van de bestuurder te ondersteunen, voor zover geen enkel geven van het dossier in tegenspraak is met deze verklaring. In de toekomst kan U als bestuurder dus toch maar beter de naam van uw medepassagier(s) als getuige vermelden!

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans