Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Nieuwe fiscale procedure: wanneer naar de rechtbank stappen?

 1. DE BESLISSING VAN DE ADMINISTRATIE BLIJFT UIT

  Wanneer U een bezwaar heeft ingediend tegen een aanslagbiljet en de belastingadministratie heeft na 6 maanden nog geen uitspraak gedaan, dan kan U tegen de aanslag een vordering instellen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Er werden speciale fiscale kamers in het leven geroepen met gespecialiseerde rechters.

  Wanneer U bezwaar heeft ingediend tegen een ‘aanslag van ambtswege’ moet U echter 9 maanden geduld oefenen vooraleer U naar de rechtbank kan stappen.

  Voor oude bezwaarschriften die slaan op de aanslagjaren 1998 en daarvoor kan U zich tot de rechtbank wenden indien op 31 maart 2005 nog geen beslissing werd genomen.

  Maar let wel op voor het volgende ‘addertje onder het gras’: Voor de bezwaardossiers die al meer dan 18 maanden aanslepen lopen er geen intresten meer ten voordele van de Belgische Staat, wanneer U niet zou hebben betaald. Indien U uw dossier inleidt voor de rechtbank, beginnen de intresten ten voordele van de fiscus terug te lopen...


 2. WEL EEN BESLISSING, MAAR NIET AKKOORD

  Heeft U wel een uitspraak gekregen op uw bezwaar, maar kan U zich hiermee niet akkoord verklaren, dan heeft U 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de directoriale beslissing om een rechtsvordering in te stellen. Vroeger was het Hof van Beroep bevoegd, nu is de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd voor alle directoriale beslissingen genomen vanaf 1 maart 1999.

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans