Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Teveel voorafbetaald? Actie!

Misschien stelt U vast dat u voor het jaar 1999 teveel heeft voorafbetaald. U heeft dan drie mogelijkheden: ofwel doet u niets, ofwel vraagt u het teveel aan voorafbetalingen terug, ofwel draagt u ze over naar het volgende jaar.

Als u geen actie onderneemt, zal u het teveel aan voorafbetalingen terugkrijgen via het aanslagbiljet. Spijtig genoeg kan dit nog wel even op zich laten wachten. U moet uw aangifte over 1999 immers pas indienen tegen b.v. juni 2000. De fiscus heeft dan tijd tot 30 juni 2001 om de belasting in te kohieren. Twee maanden na deze inkohiering krijgt u dan het teveel betaalde aan belastingen terug, m.a.w. tegen augustus 2001.

Indien u niet zoveel geduld wenst te oefenen, kan u het teveel aan voorafbetalingen terugkrijgen door een aanvraag in te dienen bij de Dienst van Voorafbetalingen. U heeft daarvoor tijd tot één maand na de datum van verzending van het rekeninguittreksel voorafbetalingen. Wanneer dat rekeninguittreksel bijvoorbeeld is verzonden op 3 maart 2000, dan moet u uw verzoek uiterlijk tegen 3 april 2000 worden ingediend. Na een paar maanden wordt dan het teveel aan voorafbetalingen teruggestort!

Let wel op, u beschikt dus slechts over een korte termijn om de aanvraag in te dienen. Op dezelfde manier kan u trouwens ook vragen dat het teveel aan voorafbetalingen wordt overgedragen naar het volgende jaar. Het bedrag wordt dan beschouwd als eerste voorafbetaling voor het jaar 2000 (d.i. de betaling die u anders tegen 10 april 2000 zou moeten verrichten). Rond deze tijd ontvangt u het rekeninguittreksel voorafbetalingen, dat een overzicht geeft van de voorafbetalingen die U voor 1999 heeft verricht. Als u teveel heeft voorafbetaald, beschikt u over een termijn van één maand om dit overschot terug te vragen of over te dragen.

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans