Tel.: (+32) 03 / 844.25.60
Eikenstraat 80 - B-2840 Rumst-Reet
Fax: (+32) 03 / 844.05.17 - E-mail: advocaat@bergmans-law.be


Print

Publicaties: Kan vader mijn erfenis verbrassen?

Kan vader na moeders overlijden alles verbrassen? Kan hij al zijn bezittingen wegschenken aan zijn nieuwe liefde? Wat als vader hertrouwt?

Als uw ouders overlijden, krijgt volgens ons erfrecht in principe ieder kind een gelijk deel. De ouders kunnen hiervan echter afwijken door een testament of schenking. Indien U enig kind bent, kunnen de ouders vrij beschikken over de helft van de nalatenschap. De andere helft komt U steeds toe. Dit is het zogenaamd reservatair gedeelte. Bent U met twee thuis, dan kunnen de ouders vrij beschikken over slechts 1/3 van de nalatenschap. Beide kinderen hebben dan elk recht op minstens 1/3 van de nalatenschap. Bent U met drie of meer kinderen, dan kunnen ze slechts over 1/4 vrij beschikken. Maar wat indien pa of ma alles wegschenken tijdens hun leven terwijl U niets krijgt? U kunt zich daar niet tegen verzetten. Het is pas op het moment van het overlijden dat de rekening zal gemaakt worden: om te zien of er één of meer kinderen benadeeld zijn, dienen de schenkingen samengeteld te worden bij hetgeen er nog overschiet op de dag van het overlijden. Hebben de ouders meer uitgedeeld dan waarover zij vrij konden beschikken, moet er ingeleverd worden door diegene die teveel ontving. U zal echter als benadeelde moeten bewijzen dat uw broer of zus al iets gekregen heeft. En wat indien de ouders enkel schulden nalaten? U kunt niet verhinderen dat uw ouders tijdens hun leven de hele erfenis opsouperen. Bij overlijden verwerpt U de erfenis. U erft dan niets, maar U draait ook niet op voor de schulden. Moeder is overleden en vader verteert alles? Om dit te verhinderen kan U als kind eisen dat een inventaris wordt opgemaakt en dat de gelden afhangende van de nalatenschap van moeder belegd worden op naam van de kinderen als blote eigenaars en op naam van vader als vruchtgebruiker. Op die manier kan hij enkel de intresten opstrijken en verbruiken. Vader is overleden en moeder hertrouwt? De tweede echtgenoot bekomt bij overlijden van moeder een vruchtgebruik op haar ganse nalatenschap!

Print


© 2000-2005 Advocatenkantoor Jan Bergmans